O budoucnosti a možnostech kladenských lesů

-

Lesy kolem Kladna jsou jeden z největších benefitů našeho města. Rádi v nich trávíme volný čas, ať už sportem, a nebo jen procházkou. Lesy nám poskytují klid a máme je rádi. Vnímáme ale, že jejich stav není často ideální a když vidíme další kácení v lese ptáme se, co s tím město může udělat. Když vidíme černou skládku pomyslíme si: To nikoho nenapadne to řešit? Tento článek by vám měl pomoci zorientovat se v tom, jak je to s lesy na Kladně a co s tím chceme udělat.

Komu lesy patří?

Začít ale musíme tím, komu kladenské lesy vlastně patří. Není důležité popisovat, jak se to stalo, ale v současnosti je vlastnictví lesů v našem městě (a kolem něj) rozděleno mezi státní podnik Lesy ČR a Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. Benediktini vlastní většinu lesů v západní části města, východní a jihovýchodní lesy jsou pak ve správě Lesů ČR (včetně například Bažantnice, Dlouhých Borovin nebo „Zabitého“). To dává městu jen omezené možnosti, jak zasahovat do podoby a budoucnosti kladenských lesů. Neznamená to ale, že s tím město nic dělat nemůže.

Současný stav


Přestože to běžný člověk nerozlišuje, existuje hned několik druhů lesů. Na Kladně máme lesy hospodářské, takže jejich účel není primárně rekreace, ale hospodaření se dřevem. To se řídí přísnými ekonomickými aspekty, které neberou v potaz jiné funkce lesa. Například sázení smrků místo jiných, rekreačně vhodnějších druhů dřevin. Bude-li v lese pestřejší skladba dřevin a bude-li se kácet nikoli velkými mýtinami, ale výběrověji, les bude stabilnější, nebude tolik trpět suchem a bude i daleko zajímavější než pouze smrkový les, který je stejnověký, sám se neobnovuje a není zdaleka tak pestrý jako smíšený les.

Kolem Kladna navíc probíhá kůrovcová kalamita, která vede k většímu kácení. Město, bohužel o rozsahu, místech a termínech těžby dřeva s dostatečným předstihem neinformuje. Občané pak bývají často překvapeni, když v lese, kam například chodí venčit svého psa, probíhá těžba. Přítomnost v lesích nám navíc dost často komplikují všudypřítomné černé skládky. I tady má město možnosti, jak tento problém řešit.

Co chceme změnit a jak

Koalice Pirátů a STAN má jasný plán, co chce v této oblasti udělat a co chce změnit.

Chceme získat do vlastnictví les „Zabitý“ – tento záměr již v roce 2019 schválila Rada města. Zabitý má obrovský potenciál pro rozvoj dané lokality. Rádi bychom zde vybudovali lesopark, který bude vybavený pro rekreační využití (v obou jeho částech, po obou stranách Estonské ulice). Les, kde dnes probíhá těžba dřeva a není vždy bezpečné tam chodit, se díky tomu změní na exkluzivní lokalitu, která přinese obyvatelům okolního sídliště spoustu možností k odpočinku. Změna vlastnictví může v tomto případě přinést zlepšení hospodaření, protože les aktuálně není vůbec přirozeně obnovován a může se v horizontu několika let stát, že stromy začnou hromadně hynout a les začne mizet.

Prosadíme vybudování sportovní stezky pro kola (singletrailu) v lese Na Borovinách. Boroviny jsou další rozlehlý les, který je oblíbený okolními obyvateli. Jízdní kola jsou v čím dál větší oblibě, o čemž svědčí bohatá síť kladenských cyklostezek. Tato sportovní stezka by tuto síť měla doplnit.
● S Dlouhými Borovinami máme ještě další plány: Chceme zlepšit využitelnost severní části tohoto lesa, a to konkrétně lesoparkovými úpravami. Chceme, aby tam bylo mikrohřiště – prolézačky, fitness prvky, lavičky a již zmiňovaný singletrail. Pro rekreační účely tohoto lesa je důležité zlepšit dostupnost ze „starých Kročehlav“ a rádi bychom také rehabilitovali pramen poblíž kročehlavského mostu. Zkrátka, chceme z Dlouhých Borovin udělat opravdové centrum aktivního odpočinku. Zaměříme se také na černé skládky.

● S tím souvisí další, samostatný bod našeho programu v oblasti péče o les: Budeme využívat nových legislativních nástrojů pro úklid černých skládek v kladenských lesích, které znepříjemňují návštěvníkům rekreaci a ohrožují například malé děti. Chceme, aby město usilovalo o uzavření memoranda o spolupráci na likvidaci černých skládek s vlastníky lesů, protože i v jejich zájmu je, aby tam nedocházelo k nehodám a úrazům.

● Chceme co nejvíce snížit dopady stavby OC Globus na okolí. Prosazujeme proto zbudování krajinného parku v prostoru mezi obchodním centrem a Bažantnicí. Najdete tam vodní plochy, stezky pro chodce i bruslaře, hřiště nebo nový kousek lesa, který je podstatný pro kondici toho stávajícího.

Další věci, na které se chceme zaměřit je nutnost řešit skládky kolem Dubí, Dříně a Vrapic. Za důležité také považujeme zařídit lepší propojení lesů a města, například přes ulici Sportovců (Rozdělov-jih) a nebo do lesa Dlouhé Boroviny ze Starých Kročehlav přes ulici Pražská. Skončit musí doba, kdy lidé přebíhají rušnou silnici, protože nejbližší přechod a vstup do lesa je daleko.

Je toho hodně, co se dá s městskými lesy udělat. Věříme ale, že řešení jsou snadná, možná a většinou i lehce proveditelná. Občané našeho města se zaslouží, aby les mohli používat plnohodnotně a takový les slouží především k rekreaci.

STRUČNĚ V BODECH:

– Vybudujeme lesopark v lese Zabitý


– Zlepšíme rekreačního využití Dlouhých Borovin


– Vyřešíme problém černých skládek


– Snížíme dopady stavby Globusu


– Zlepšíme napojení města na lesy

Přečtěte si také