Proč se rekonstrukce na Kladně tak vlečou a co s tím

-

Rekonstrukce se na Kladně dělají salámovou metodou, a trvají proto neúměrně dlouho. Situaci, kdy auta už parkují a silnice mají nový povrch, ale chodci se ještě měsíce brodí bahnem a zakopávají o stavební techniku, zažili čerstvě například obyvatelé Sítné, Průchovy i Vyhaslého. Proč to tak je a jak to změnit?

Kladno má ve zvyku u velkých investic do sídlišť nebo komplexních úprav ulic uzavírat hned několik smluv. Typicky zvlášť na stavební práce, vegetační výsadbu a na osvětlené. Někde ještě figuruje samostatná smlouva na herní prvky nebo jiné vybavení, míchají se investiční prostředky s běžnými atd. 

Neexistuje tedy jedna smlouva s jedním rozpočtem, stavby nemají generálního dodavatele – a tím pádem ani nikoho odpovědného za celkový výsledek.

K čemu to vede?

  • Jedna firma neví, co dělá druhá, koordinace vázne a stavba se protahuje.
  • Odpovědnost za vady je roztříštěná.
  • Stavba se obtížně dozoruje.
  • Není na první pohled zřejmé, kolik vlastně stavba stála.
  • Na některé profese se “zapomíná” (třeba na vegetační úpravy).
  • Hrozí riziko dělení zakázek.
  • V důsledku takovýto způsob realizace vede k tomu, že magistrát není nucen plánovat stavby tolik dopředu, tudíž to nedělá. Lidé se o nich nedozví a v důsledku politického tlaku to může vyústit až v překotnou realizaci rozhodnutou “přes noc”, bez povolení, bez širší koordinace a bez vědomí lidí v bezprostřední blízkosti stavby
Rekonstrukce sídliště Na Vyhaslém. Místní se o ní dozvěděli až od geodetů provádějících zaměřovací práce.

Proč má Kladno tak mizerné chodníky a silnice?

Důsledkem zavedené praxe je ještě jedna věc – špatný stav chodníků a silnic. Právě na jejich průběžné úpravy města uzavírají rámcové smlouvy. Tím, že se na Kladně z rámcových smluv platí velké investice, nemají firmy na malé opravy dostatečné kapacity. A ani pro ně nejsou tak atraktivní.

Nevýhody tohoto přístupu se naplno ukázaly při loňských opravách Sítné, ulice Průchova či sídliště na Vyhaslém. U prvních dvou existuje smlouva na stavbu a vegetaci (na 27, respektive 28 milionů Kč) a pak samostatná na osvětlení (cca 2 miliony Kč na každou položku). U Vyhaslého existují také dvě smlouvy (10 milionů na stavbu a 2 miliony Kč na osvětlení). Vegetační práce vůbec zasmluvneny nebyly, takže se zřejmě doplatí z běžných prostředků údržby zeleně.

Jedna stavba, jedna smlouva

Politici salámovou metodu využívají proto, že jim umožňuje rychleji vysoutěžit nejdražší části stavby. Jak ale víme, práce kvapná je málo platná. Za Piráty a STAN prosazujeme, aby jedna stavba měla jednu smlouvu s generálním dodavatelem. Velké investice je potřeba soutěžit samostatně a v soutěži musí figurovat jeden souhrnný rozpočet se všemi profesemi. 

To umožní firmám lépe plánovat a městu jejich práci lépe kontrolovat. Včetně přehledu o celkové ceně investice. Rámcové smlouvy se pak uvolní na menší opravy, na které jsou určené.

Přečtěte si také