Co chceme na Kladně změnit v oblasti sportu?

-

Co si představíte pod slovem SPORT? Nejsou to jen celospolečensky oblíbené vrcholové sporty, jako je hokej, fotbal, nebo třeba běhání. Sport je také způsob, jak si chceme odpočinout od práce a dalších starostí. Vybít se na badmintonu nebo si vyčistit hlavu při běhu v lese. Kladno v této oblasti nabízí hodně, ale ještě větší je jeho potenciál – bohužel dlouhodobě nevyužitý. Co s tím chceme udělat?

Velký projekt: Nová multifunkční hala (nejen) pro míčové sporty

Naše město má svou halu pro míčové sporty, kterou naleznete v samém „sportovním srdci Kladna“ u Sletiště. Ta je ale čím dál tím více nevyhovující pro splnění regulí soutěží, které se tam odehrávají. Její kapacita navíc není dostatečná pro zázemí dalších oddílů, které musí své útočiště hledat mimo Kladno, například ve Slaném. Chceme postavit novou, víceúčelovou halu, která bude sloužit pro míčové sporty, ale nejen pro ně. Chceme také, aby stála na jiném místě než na Sletišti, protože dnes funguje jakýsi kladenský sportovní centralismus a občané města musí za sportem jezdit přes celé město. Kladno si takovou halu zaslouží a nutně ji potřebuje jako lepší zázemí vrcholových sportů i pro mládežnické oddíly.

Není to ale jediné sportovní téma, které máme v našem volebním programu. Co ještě chceme změnit k lepšímu?

Sport nemusí být jen Sletiště

Chceme, aby se za sportem nejezdilo skoro jenom na Sletiště. Prostory ke sportování a aktivnímu trávení volného času musí být dostupné i v jiných částech města. Budeme usilovat o dohodu s řediteli škol, aby se veřejnosti otevřela alespoň některá hřiště při základních školách, které jsou na celém území města a nebude tak potřeba budovat novou infrastrukturu.

Zaměříme se na rekreační sport, který chceme systematicky a dlouhodobě podporovat. Chceme, aby lidé mohli sport aktivně provozovat, a ne se na něj jenom dívat. V této souvislosti například chceme podpořit vznik sportoviště pro teenagery. Udržet mládež u sportu je to nejlepší, co pro ně může město udělat.

Lepší hospodaření

Prosadíme transparentní a předvídatelné podmínky přidělování městských grantů s jasně definovanými kritérii pro přiznání a vyplacení podpory. Zajistíme důslednou kontrolu počtu registrovaných sportovců v jednotlivých oddílech a klubech.

Podporujeme samozřejmě i profesionální sport a velké kluby. Tyto kluby však musí splnit předem dané podmínky přidělování a čerpání dotací stejně jako kdokoli jiný. 

Podívat se chceme také na Sportovní areály Města Kladna. Necháme zpracovat hloubkový audit procesů a výnosnosti jednotlivých sportovišť spravovaných SAMK, na jehož základě provedeme kroky k zefektivnění provozu.

Zapojíme kladenské občany (například seniory) do správy veřejných sportovišť (například úklid nebo jejich odmykání a zamykání). Chceme ukázat, že kladenský sport tu je opravdu pro každého a že se na jeho chodu může opravdu každý podílet.

Jednotný informační portál pro kulturu, sport a volný čas

O kulturní, sportovní a další volnočasové vyžití se ve městě starají desítky klubů, spolků, iniciativ či jednotlivců. Chceme, aby pro ně město fungovalo jako přirozený partner a dokázalo reagovat na jejich potřeby i jinak než formou finanční dotace. Podpoříme potřeby pořadatelů zejména v oblasti propagace a organizace jejich akcí. Jaké nabízíme pořadatelům řešení?

●     Zasadíme se o vznik přehledného portálu kultury, sportu a volného času se společným kalendářem otevřeným pro všechny pořadatele kulturních nebo sportovních akcí ve městě. Kladeňák už nebude muset chodit informace zjišťovat na různá místa, ale bude je mít dostupné jako na dlani.

●     Abychom usnadnili pořadatelům jejich činnost, nabídneme jim vhodné skladovací prostory v objektech města.

●     Chceme, aby město mělo městem koordinovanou a veřejně přístupnou databázi sportovních klubů a kulturních organizací ve městě. Takový katalog kultury a sportu. Zasadíme se o jeho vznik.

Neorganizovaný sport – co může město udělat?

Budeme prosazovat vznik drážní stezky, tedy cesty pro chodce a cyklisty podél nově stavěné trati. Tato stezka zásadním způsobem zlepší dostupnost Sletiště a umožní pohodlné propojení města od kročehlavských sídlišť až na Ostrovec. Díky této stezce se například budete moci na inline bruslích projet po pěkné trase přes město. Uděláme vše pro to, aby město o tuto možnost nepřišlo – stezku je totiž možné realizovat jedině společně se stavbou železnice.

Zasadíme se o bezpečnější pohyb městem pěšky a na kole. Chceme zlepšit infrastrukturu pro cyklisty doplněním cyklostojanů, úschoven kol a úpravou cyklistických tras tak, aby byl pohyb po městě na kole pohodlnější a bezpečnější pro cyklisty, chodce i motoristy. Postaráme se o to, aby kladenské školy měly možnost bezpečného uschování kol a žáci tak mohli do školy jezdit na kole, jak je zvykem v moderních evropských městech. Samozřejmostí je také další podpora sdílených kol a bezbariérové úpravy přechodů.

Chceme, aby bylo široce oblíbené Sletiště dostupnější veřejnou autobusovou dopravou, která dnes není vyřešena ideálně. Řešení je v přetrasování linek tak, aby se občané mohli autobusem dostat na Sletiště lépe a pohodlněji než dnes.

●     Navíc plánujeme vytvoření krajinného parku na Růžovém poli (na místě dnešního lesa), jehož součástí budou vodní plochy, stezky pro chodce i bruslaře a hřiště.

●     Park chceme také budovat ve Švermovském údolí – využít chceme bývalý skatepark. Chceme, aby hřiště nerušily místní obyvatele a tomuto cíli je chceme upravit.

●     U Základní školy Norská chceme vybudovat dopravní hřiště.

●     v Dlouhých Borovinách vybudujeme sportovní stezku pro kola (bike trail).

Věříme, že toto všechno dohromady přispěje k vyšší úrovni sportu na Kladně, a to především sportu na amatérské úrovni. Protože sportovat dnes může opravdu každý a podmínky na Kladně jsou k tomu skvělé. Jen je potřeba tento potenciál více využívat.

STRUČNĚ V BODECH:

●     Chceme novou multifunkční halu pro míčové sporty

●     Chceme průhledné a předvídatelné nakládání s městskými prostředky v oblasti sportu

●     Chceme najít shodu s řediteli na otevření školních hřišť pro veřejnost

●     Chceme podporovat cyklistiku ve městě – především její plynulost a bezpečnost

●     Chceme vybudovat drážní stezku

●     Chceme lepší informovanost občanů o sportovních a kulturních akcích

●     Chceme budovat parky se sportovním vyžitím

Přečtěte si také