Kladno má potenciál být zeleným městem

-

Kladenské lesy vnímá většina Kladeňáků jako to nejhezčí, co na Kladně máme. Přírody i krásných zákoutí může však město nabídnout mnohem více. Kladno má šanci se stát skutečně jedinečným zeleným městem. A kromě krásy bude také lépe připraveno na klimatickou změnu.

Město hospodaří na 300 ha hlavně parkových ploch, zejména v sídlištích, v ulicích a v údolích. Zatímco Sítenské údolí je notoricky známé a navštěvované, Ostrovecké i Švermovské údolí zatím na své návštěvníky spíš čekají. Existují však již studie krajinného parku Ostrovecké údolí a také studie pro obnovu Švermovského údolí. Propojení jednotlivých zajímavých míst a zlepšení péče o opomíjené či vysloveně zanedbané lokality je přitom jen jedním z cílů. 

Zatímco Sletiště je vyšperkované, kolem největšího sídliště v Kročehlavech takový areál nenajdeme. Zejména proto, že na sídlišti žije polovina obyvatel města, je potřeba s ním pracovat daleko intenzivněji než dnes. Obnovování výsadeb stromů, keřů i květin, doplnění aktivit a také krajinný park na Růžovém poli mohou významně zlepšit možnosti každodenného  trávení volného času, aniž by místní museli někam cestovat.

Na Kladně je mnoho hald a haldiček. Jedinečným kamínkem kladenské přírodní mozaiky je však halda Ronna. Tento protipól Vinařické horky skýtá úžasné výhledy a díky neobvyklým rostlinám je velice zajímavý. 

Víte, kde se na Kladně pěstovalo ovoce v sadech? Na mnoha místech. Nedílná součást kulturní krajiny i unikátní biotop sadů bychom neměli nechat zmizet. Naštěstí se daří v poslední době alespoň některé obnovovat. Bukovka pod zámkem anebo motyčínská Líšnice jsou toho příkladem. Uliční stromořadí vnímáme často jako kulisu. I tato kulisa však potřebuje cílenou péči, jinak nenávratně a bez náhrady mizí. Cenný stín v horkých dnech anebo typickou atmosféru některých ulic zkrátka musíme chránit.

Nejmenší a nejhezčí jsou detaily, které vnímáte při každodenním pohybu městem. Květiny i kvetoucí keře se na Kladně postupně objevují. Kruhové objezdy, kvetoucí louky, trvalkové záhony. Trendem posledních let jsou také letničkové záhony z přímých výsevů, často nemírně atraktivní a také podstatně méně nákladné než klasické záhony.

Velkou bolestí Kladna je nedostatek vody. Dnešní špatné hospodaření s dešťovými vodami vyčerpává chybějící kapacitu čistírny odpadních vod. Město musí zalévat své rostliny intenzivněji, což stojí peníze navíc. Trávníky jsou v létě již nehezké. Využití dešťových vod je nutné důsledně řešit na každé stavbě, neboť právě zpevněné plochy parkovišť a střech domů i hal působí při dnešních spíše nárazových přeháňkách rychlý odtok, někdy až povodeň. Právě město na svých stavbách budov i prostranství a silnic musí jít příkladem a realizovat dostupná opatření k využití dešťových vod.  

Potoky, které na Kladně máme, jsou často zatrubněny, ztraceny pohledu lidských očí a také znečištěny nelegálními vtoky kanalizací. Kdo viděl, co z Kladna teče, ví, o čem je řeč. Přitom právě o vodu budeme v příštích dekádách bojovat nejvíc. Práce s vodou bude klíčová. Příjemným bonusem pak může být třeba zbudování tůní anebo rybníků, kterých je na Kladně jako šafránu. 

Dnes nepatří městu žádné lesy, nemusí to tak být ale napořád. Některé lesy, třeba les Zabitý v Kročehlavech, svojí polohou a svým charakterem neodpovídá hospodářskému lesu, ale spíše lesoparku. Navštěvuje ho hodně lidí a péče o něj je složitá a hospodářsky se nevyplatí. Město by jej mělo získat a vytvořit další kvalitu pro volný čas, kterou by Kročehlavští jistě ocenili. Kromě toho město může daleko intenzivněji spolupracovat s vlastníky ostatních lesů. Můžeme vytvořit zázemí pro volnočasové aktivity, hřiště, lavičky, stezky atd. Například pumptrack nad Voleškou je dnes velice navštěvované a přitom z přírodního hlediska nekonfliktní místo.

Zvážíme-li náklady na péči o vegetaci, tak jsou ve srovnání se stavebními pracemi na silnicích nebo výstavbou budov naprosto zanedbatelné. Kralupy nad Vltavou nebo Lovosice, ale také Ostrava, města s Kladnem přinejmenším srovnatelná svým průmyslovým charakterem, se o svou zeleň starají na první pohled přímo ukázkově. Věříme, že také Kladno může být krásné.

Přečtěte si také