Naši kandidáti

1 | Roman Hájek

34 let, komunikační expert a konzultant, nakladatel, organizátor kulturních akcí

Kladenský rodák a patriot, dlouhodobě se podílí na organizaci kladenského kulturního života. Od roku 2012 vede spolek a nakladatelství Halda, byl jedním z iniciátorů oživení Kina Sokol a zasloužil se o vznik Muzea věžáků Kladno. Zajímá se o možnosti většího zapojování veřejnosti do chodu města, otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje. V práci navrhuje a realizuje komunikační strategie pro české i zahraniční firmy, konzultuje a vede marketingové projekty. Má rád kulturu, turistiku a svou rodinu.

Chce město, které je partnerem pro své občany. Jeho cílem je změnit atmosféru na radnici, otevřít město lidem a nastartovat postupnou proměnu sídlišť v místa příjemná pro život. Bude prosazovat důslednější kontrolu toho, že politici skutečně hájí zájmy veřejnosti.

Kladnu dává:
👍Za množství živých komunit
👎 Za stav veřejného prostoru sídlišť a za neschopnost využít naplno potenciálu svých obyvatel.

2 | Anna Gamanová

36 let, architektka, zastupitelka a předsedkyně STAN Kladno

Vystudovaná architektka, která se věnovala samostatnému projektování, ale i práci na pražském a kladenském magistrátu. V uplynulém období byla předsedkyní výboru pro rozvoj a zastupitelkou pro územní plán, má praxi v územním plánování, rozvoji města, v jednání a vytváření podmínek pro investory. Baví jí hudba a sport, především cyklistika a běžky.

Chtěla by, aby její děti byly hrdé na město, odkud pochází. Bude prosazovat, aby se Kladno stalo zeleným a bezpečným městem příjemným pro život. Za prioritu považuje modernizaci železnice a s ní i realizaci drážní stezky.

Kladnu dává:
👍 Za jeho velikost a stále ještě relativně snadnou prostupnost pěšky i na kole, a za jeho krajinný rámec, především okolní lesy.
👎 Za špatnou údržbu zeleně, nepořádek a to, že se Kladno chová jako izolovaná vesnice a nikoli jako sebevědomé město.

3 | Michal Hažlinský

36 let, síťový architekt, vývojář

Vystudoval elektroniku a informatiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Pracuje jako výzkumník a vývojář ve sdružení CESNET a vede mezinárodní týmy vyvíjející nástroje pro automatizovanou správu páteřních počítačových sítí. Vyučuje počítačové sítě na Fakultě Informatiky ČVUT. Dlouhodobě sleduje veřejné dění a aktivně se ho účastní.

Mrzí ho, že Kladno dlouhodobě zaostává ve zpřístupňování svých služeb občanům pomocí moderních technologií a celkově netransparentní vedení a řízení. Chce pomocí digitalizace zjednodušit komunikaci s úřady, zveřejňovat hospodaření města a zkvalitnit fungování městských služeb

Kladnu dává:
👍 Za specifický ráz jeho různých částí a místním obyvatelům, kteří ho z vlastní iniciativy spoluutvářejí.
👎 Za vedení města, které nevyužívá jeho potenciál .

4 | Tomáš Kučera

44 let, manažer fitness centra, sportovní trenér

Manažer v největším kladenském fitness centru. Trénuje napříč celou republikou, je místopředsedou České asociace překážkových sportů a pořádá Mistrovství ČR v OCR – překážkovém sportu. Rád sportuje, poznává cizí země a kultury.

Jeho cílem je zlepšit a zprůhlednit fungování kladenského sportu. Prosazuje důsledný audit Sportovních areálů města Kladna a výstavbu haly pro míčové sporty i dalších sportovišť mimo areál Sletiště. Chce rovné podmínky pro financování profesionálního i amatérského sportu.

Kladnu dává:
👍 Dostupnost přírody
👎 Nedostatek víceúčelových hřišť pro veřejnost

5 | Martin Kodera

34 let, letecký navigátor, konzultant

Expert na dopravu s mnohaletou zkušeností s letovým provozem, nejprve v soukromém sektoru a v letech 2014–2020 v Mezinárodní organizaci pro bezpečnost letecké navigace Eurocontrol v Bruselu. Technické zaměření vyvážil studiem médií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Momentálně se živí jako konzultant, ve volném čase běhá, létá a studuje možnosti zlepšení dopravní situace v Kladně.

Bude prosazovat systematické kroky pro lepší parkování v sídlištích, lepší stav silnic a kvalitnější MHD. Díky integraci MHD do systému Pražské integrované dopravy konečně odstraníme dvojí tarif v autobusech, nesmyslné souběhy spojů i situace, kdy autobus prostě nevyjede.

Kladnu dává:
👍 Za koncerty menších kapel pořádané místními nadšenci a za komunitní akce typu Kladenské dvorky.
👎 Za chaotický přístup k dopravě.

6 | Jiří Bureš

40 let, ředitel školy, učitel matematiky a francouzského jazyka

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a ve školství se pohybuje téměř 20 let. Učil na základních a středních školách i na gymnáziu, v současnosti je ředitelem. Zajímá se o inovace ve vzdělávání a moderní trendy ve vedení lidí, spoluorganizoval a vedl dětské tábory. Rád hraje na kytaru, sportuje a učí se cizí jazyky Chce obohatit kladenské školy o inovativní způsoby výuky a motivovat učitele a ředitele k prosazování nových metod. Zasadí se o to, aby město poskytovalo účinnou a systematickou podporu školám a školkám, které zřizuje. Bude prosazovat kroky, které zajistí stejnou kvalitu výuky na všech školách.

Kladnu dává:
👍 Možnost volnočasových aktivit, pestrá nabídka kulturních a sportovních akcí, funkční neziskovky, hezké okolí.
👎 Špatné hospodaření, nekoncepční plánování, nedostatečná podpora vzdělávání.

7 | Darina Černá

43 let, sociální pracovnice

Celý profesní život se pohybuje v oblasti sociálních služeb, pracovala s lidmi s mentálním handicapem v kladenské Zahradě a v sociálních podnicích Etincelle a Startujeme. Jako sociální pracovnice působila i v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a v Intervenčním centru pro oběti domácího násilí. V současné době pracuje v Azylovém domě Kladno.

Chce bezpečnější Kladno s fungujícím systémem sociálních služeb. Bude prosazovat vybudování azylového domu pro komplexní rodiny s dětmi vč. tatínků, bude usilovat o lepší koordinaci poskytovatelů sociálních služeb a zasadí se o zřízení poradny zaměřující se na řešení problémů spojených především s bydlením.

Kladnu dává:
👍 Za okolí města a nabídku volnočasových aktivit pro děti.
👎 Za dlouhodobé opomíjení a neřešení vysoké míry sociálního vyloučení, odmítání spolupráce s neziskovými organizacemi.

8 | Tereza Bělohradská

33 let, speciální pedagožka, sociální pracovnice, ředitelka organizace

Vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze, působí ve školství a v sociálních službách nyní především v oblasti rodinného poradenství. Stála u zrodu několika projektů zaměřených na pomoc Kladeňákům v obtížných životních chvílích. Zajímá se o dění ve městě a dopad na sociální situaci všech, především těch nejzranitelnějších obyvatel, a vzdělávání dětí. Má ráda kulturu, tradice a turistiku. Přála by si, aby Kladno využilo svůj potenciál a aby její děti žily v takovém městě, které je bezpečné, rozmanité a stará se o své občany. Bude prosazovat zapojení lidí na okraji společnosti do pracovního procesu formou společensky účelných míst. Podpoří zřízení denního centra a nouzové noclehárny, která zajistí lepší kontrolu bezdomovců. Zasadí se o zřízení poradenského místa, které dokáže včas a efektivně pomoci každému Kladeňákovi a které bude síťovat a koordinovat služby v regionu tak, aby zde žádné zásadní nechyběly.

Kladnu dává:
👍 Za komunitní kulturní akce, místní umělce a nadšence.
👎 Za obrovskou míru sociálního vyloučení a bezdomovectví ve městě, nedostatečnou podporu školství a vzdělávání.

9 | Petr Lukáš

53 let, projektant, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT. Ve stavebnictví se pohybuje již téměř 30 let. Narodil se a žije v Kladně v Podprůhonu. Byl prvním předsedou Spolku Podprůhon, aktivně se zapojuje do kulturního dění v Kladně. Je členem organizačního týmu Kladenských Dvorků, kde má na starosti výtvarnou část, podílel se také na oživení Kina Sokol. Rád cestuje, jezdí na kole a zajímá se o historii.

Chce nastartovat kladenskou kulturu. Podporuje zavedení víceletých grantů, aby pravidelní žadatelé mohli lépe plánovat své akce. Rád by měl přehled o kulturní a volnočasové nabídce ve městě na jednom místě na webu nebo v mobilní aplikaci.

Kladnu dává:
👍 Za velký potenciál (blízkost Prahy, příroda, množství aktivních a šikovných lidí)
👎 Za to, že nedokáže svůj potenciál náležitě využít, dále za špatnou informovanost o kulturních a sportovních akcích v Kladně a okolí.

10 | Martin Hladůvka

51 let, manažer, jednatel společnosti

Vystudoval biochemii a celý profesní život se pohybuje v chemickém a stavebním průmyslu. Na Kladně žije více než 30 let a díky lásce k basketbalu a kultuře zde má zázemí a mnoho přátel. Na prvním místě má svoji rodinu se třemi dětmi. Byl členem sportovní komise a předsedou dozorčí rady SBF Kladno. Je aktivní v iniciativě Kladno bez hazardu s cílem vyhlášení referenda ohledně zákazu provozu heren a kasin na území města Kladna s tím spojenými negativními dopady.

Zajimá se o hudbu, sport, má rád aktivni pohyb v přírodě, rád cestuje a poznává nové kultury, chutě a lidi.

 Kladnu dává:
👍 za aktivní a schopné osobnosti a pestrý kulturní život, kontrast mezi industriální minulostí a okolní přírodou

👎 za neschopnost tvorby a plnění dlouhodobějšího vize rozvoje města

11 | Jaroslav Holeček

29 let, středoškolský učitel, programátor, badmintonový trenér

12 | Petr Šimáček

35 let, zdravotnický záchranář

13 | Oldřich Doseděl

49 let, OSVČ v oblasti informačních technologií

14 | Petr Bořkovec

73 let, stavební inženýr s dlouholetým zájmem o inkluzi ve vzdělávání

15 | Barbora Částová

31 let, nákupčí v oblasti e-commerce

16 | Jitka Hanušová

36 let, projektová manažerka

17 | Veronika Hažlinská

26 let, porodní asistentka

18 | Veronika Petráková

34 let, specialistka marketingu

19 | Tomáš Podpěra

34 let, živnostník, geodet

20 | Michal Škach

42 let, IT specialista

21 | Blanka Řenčová

50 let, strážnice MP Praha

22 | Petr Kratochvíl

62 let, jednatel a ředitel neziskové organizace

23 | Miroslav Kučera

53 let, učitel matematiky

24 | Jakub Homolka

32 let, konstruktér ve strojírenství

25 | Jana Skopalíková

29 let, radní Středočeského kraje

26 | Jan Hanuš

43 let, vysokoškolský pedagog, fyzik

27 | Michal Procházka

29 let, středoškolský učitel

28 | Miroslav Cimr

58 let, marketingový konzultant

29 | Jáchym Červený

21 let, asistent pedagoga, volnočasový pedagog

30 | Nelly Roudová

34 let, PR konzultantka

31 | Robert Pešta

43 let, telekomunikační expert

32 | Jiří Bulan

39 let, expert v oblasti digitalizace

33 | Aleš Talácko

37 let, jednatel společnosti, učitel