Povolební strategie

Koalice OPRAVÍME KLADNO je liberální, demokratická, středová koalice stran s důsledným rozvojovým a protikorupčním programem pro naše město. Naším cílem je tento program prosazovat, ať už budeme součástí Rady města Kladna, nebo v opozici.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou nás svým hlasem podpořit, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury na Kladně a transparence u nás není jen na papíře. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti. Ta slouží jako závazek kandidátů vůči voličům. 

Pokud dostaneme dostatečnou důvěru občanů, budeme usilovat o vstup do rady města Kladna, odkud budeme moci nejlépe prosazovat náš program. Jsme ale také připravení být konstruktivní opozicí a snažit se prosazovat náš program jako zastupitelé města a skrze práci ve výborech a komisích. 

Našim cílem je účast v radě města a prosazování volebního programu. Budeme ale součástí jedině takové vládnoucí koalice, kde budou naši partneři důvěryhodní a kde prosadíme co nejvíce ze svého programu. Odmítáme koalice s extremistickými stranami a lidmi s korupční minulostí, nebo ve střetu zájmů. Preferujeme také radu města, ve které nebude docházet k souběhu uvolněných veřejných funkcí.

Klub zvolených zastupitelů se sejde co nejdříve po vyhlášení výsledků voleb. Koaliční rada nominuje vyjednávací tým nejpozději do druhého dne voleb. Se zástupci jiných stran jedná pouze vyjednávací tým, přičemž informuje vhodnou formou ostatní členy Pirátů Kladno  a STAN Kladno o průběhu vyjednávání.

Vyjednaná koalice musí mít podobu písemné koaliční smlouvy, jejíž součástí je programové prohlášení a mechanismus fungování v rámci koalice. Takovou koaliční smlouvu schvalují příslušné místní orgány Pirátů Kladno a STAN Kladno.

Skončíme-li v opozici, budeme konstruktivně kritičtí, budeme přinášet vlastní nápady a aktivně využívat všechen potenciál pro prosazování našeho programu. V tomto případě chceme také získat taková místa ve výborech a komisích, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program a pracovat pro občany a na tom, co jsme jim slíbili, a současně maximálně plnit kontrolní roli opozice a informovat občany.

Své nominanty na pozice ve společnostech zřizovaných městem budeme vybírat transparentně na základě odborného klíče.