Přehled ordinací klinických psychologů na území města Kladna

 

Název pracoviště Adresa Telefon E-mail Web
CLINTERAP s.r.o. 27419533 K nemocnici 2814   management@clinterap.cz http://www.clinterap.cz
Dětský rehabilitační stacionář, Kladno, příspěvková organizace 48702269 Dánská 2344 +420312682293 drs.kladno@tiscali.cz http://zvonek-kladno.cz
Klinická psychologie a psychoterapie Mgr. Hana Fechtnerová s.r.o. 10834931 K nemocnici 2305   hana.fechtnerova@gmail.com  
Mgr. Květuše Kšírová 48707929 Petrohradská 3414 +420731170212 ksirova@seznam.cz  
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 27256537 Vančurova 1548 +420312606111 info@nemk.cz http://www.nemocnicekladno.cz
PhDr. Jitka Řehulková 48707937 Mánesova 1766      
Psychologické středisko s.r.o. 24233978 K nemocnici 2814