Bezpečné a čisté město

Jak je to teď

Kladno je na první pohled neudržované a zanedbané. Na nejfrekventovanějších místech sídlí herny a kasina, město se potýká se sociálním vyloučením, na ulicích nejde minout lidi bez domova nebo drogově závislé. V některých částech se člověk bezpečně necítí ani přes den. Kulisu dotváří častý nepořádek kolem kontejnerů a v okolních lesích.

Jak to chceme

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Bezpečnější ulice

 • Prosazujeme úplný zákaz hazardu. 
 • Zaměříme se na posílení městské policie. Podpoříme policisty v tom, aby vedle špatného parkování řešili také další problémy života ve městě.
 • Ve spolupráci s úřady státní správy budeme usilovat o zrušení nevyhovujících ubytoven.

Kvalitnější síť sociálních služeb

 • Zřídíme poradenské centrum pro lidi v náročné životní situaci.
 • Budeme prosazovat vybudování nouzové noclehárny a denního centra. 
 • Budeme prosazovat vybudování azylového domu pro kompletní rodiny s dětmi.

Čisté ulice a lepší nakládání s odpady

 • Zlepšíme svoz odpadu – rozmístění a podobu kontejnerových stání, intenzitu svozu.
 • Budeme prosazovat zřízení dvou dalších sběrných dvorů lépe dostupných pro obyvatele Kročehlav.
 • Zlepšíme výběr poplatku za svoz odpadů a podpoříme placení podle množství vyprodukovaného odpadu.
 • Zaměříme se na úklid černých skládek v kladenských lesích 
 • Podpoříme třídění bioodpadu i na sídlištích.
 • Zřídíme společensky účelná pracovní místa pro úklid města.

Kam dál?

Prosperující město

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Živé a inspirující město

Vytvoříme podmínky pro rozkvět kultury, sportu a volnočasových aktivit. Budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují a nastavíme jasná a spravedlivá pravidla podpory.

Bezpečné a čisté město

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Město vstřícné a otevřené

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.

[/tdc_zone]