Město vstřícné a otevřené

Jak je to teď

Do fungování města není vidět a o zásadních věcech ovlivňujících naše životy se radnice s občany nebaví. Řadu hlasů vedení ignoruje, protože neodpovídají jeho světonázoru.

Jak to chceme

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.

Strategické řízení městských financí

 • Zasadíme se o vznik veřejného dlouhodobého investičního plánu.
 • Zlepšíme a zefektivníme údržbu městského majetku. 
 • Prosadíme transparentní a konkrétní rozpočet tak, aby si každý mohl snadno dohledat, co která městská instituce, stavba nebo akce stojí.
 • Zaměříme se na přípravu projektů s možností získání dotací.
 • Nebudeme utrácet za nesmysly a rozprodávat městský majetek, už vůbec ne za nesmyslně nízké ceny.

Otevřené a spravedlivé město

 • Budeme prosazovat zveřejňování všech faktur, které procházejí účetnictvím města.
 • Zavedeme elektronické hlasování zastupitelstva, aby bylo jasné, kdo a jak hlasoval.
 • Digitalizujeme práci zastupitelstva a rady města, omezíme byrokracii a zlepšíme přístup veřejnosti k informacím.
 • Prosadíme transparentní zadávání veřejných zakázek a nasadíme nástroje na kontrolu veřejných zakázek.
 • Digitalizujeme a zprůhledníme proces poskytování dotací.

Hlas obyvatel, který je slyšet

 • Zřídíme osadní výbory zastupitelstva pro části Kladna, které mají místní specifika – Švermov, Dříň, Dubí a Vrapice, Rozdělov, staré Kročehlavy. Osadní výbory zajistí, že obyvatelé čtvrtí budou mít větší hlas na zastupitelstvu města.
 • Iniciujeme program spolupráce s SVJ na rozvoji kladenských sídlišť.
 • Budeme usilovat o to, aby sídliště Kročehlavy mělo dostupnou plnohodnotnou městskou úřadovnu, kde lze vyřídit většinu běžné agendy (platba poplatků apod.) – např. rozšířením služeb stávajících kontaktních center.

Jednodušší komunikace s úřady

 • Podpoříme rozvoj funkčního portálu občana, díky kterému půjde většinu věcí vyřídit z domova. Zároveň tak zmenšíme fronty na úřadech.
 • Zařídíme úpravu systému rezervací v Centru správních agend, především u registru vozidel.
 • Zavedeme možnost rezervovat si přesný čas návštěvy i u dalších oddělení magistrátu.

Kam dál?

Prosperující město

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Živé a inspirující město

Vytvoříme podmínky pro rozkvět kultury, sportu a volnočasových aktivit. Budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují a nastavíme jasná a spravedlivá pravidla podpory.

Bezpečné a čisté město

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Město vstřícné a otevřené

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.

[/tdc_zone]