Živé a inspirující město

Jak je to teď

Jednotliví pořadatelé kulturních a sportovních akcí se spolu nekoordinují, naopak si mnohdy nesmyslně konkurují. Chybí jasná kritéria, podle kterých město v oblasti kultury a sportu rozděluje peníze, často se tak děje podle politického klíče.

Jak to chceme

Zavedeme jednotný kalendář akcí a budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují. Zavedeme jasná kritéria přidělování dotací, aby pro všechny platila stejná a předem známá pravidla.

Informační portál pro kulturu, sport a volný čas

  • Zasadíme se o vznik přehledného portálu kultury, sportu a volného času se společným kalendářem pro všechny pořadatele.
  • Vytvoříme veřejnou databázi sportovních klubů a kulturních organizací ve městě s půjčovnou věcí a vybavení.

Rozkvět kulturního života města

  • Podpoříme umění ve veřejném prostoru města. Budeme podporovat akce pro seniory a nekomerční kulturu; nastartujeme spolupráci mezi kulturou a vzděláváním; podpoříme projekty zaměřené na teenagery.
  • Budeme usilovat o větší ekonomickou samostatnost divadel a podpoříme potenciál Divadla Lampion. 
  • Prosadíme zavedení víceletých grantů a nastavíme jasná pravidla přidělování dotací.
  • Budeme hledat možnosti, jak do města dostat kulturní projekty podpořené z národních a mezinárodních grantů.

Aktivní sportování pro všechny

  • Zasadíme se o to, aby bylo možné sportovat i v jiných částech města než pouze na Sletišti. Chceme otevřená hřiště u základních škol.
  • Budeme podporovat projekt výstavby nové víceúčelové haly na míčové hry.
  • Budeme podporovat rekreační sport. Chceme, aby lidé mohli sport aktivně provozovat, ne se na něj jen dívat. Podpoříme sportoviště pro teenagery.
  • Všem žadatelům o městské peníze budeme měřit stejným metrem.

Kam dál?

Prosperující město

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Živé a inspirující město

Vytvoříme podmínky pro rozkvět kultury, sportu a volnočasových aktivit. Budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují a nastavíme jasná a spravedlivá pravidla podpory.

Bezpečné a čisté město

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Město vstřícné a otevřené

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.

[/tdc_zone]