Prosperující město

Jak je to teď

Kvalita života na Kladně klesá. Na rozdíl od jiných měst Kladno nedokáže řešit své dlouhodobě nejpalčivější problémy a místo příprav na budoucnost přešlapuje na místě

Jak to chceme

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Lepší parkování

 • Zahájíme výstavbu patrových parkovišť v sídlištích, kde je dnes situace s parkováním nejpalčivější.
 • Otevřeme dveře soukromým iniciativám, které se ve spolupráci s městem chtějí zabývat zlepšením parkování. Budeme podporovat provoz sdílených aut.
 • Upravíme systém placeného parkování v centru města, aby měli rezidenti ve všedních dnech šanci zaparkovat poblíž svého domova.
 • Zaměříme se na lepší využívání parkovišť, která nejsou v majetku města – třeba u obchodních domů.

Veřejná doprava, kterou se dá jezdit

 • Po městě za jeden tarif, ať jedete kterýmkoli autobusem. 
 • Zlepšíme systém linek městské hromadné dopravy. Omezíme zbytečné souběhy, zajistíme návaznosti na další typy dopravy a zlepšíme obslužnost okrajových částí města. 
 • Lepší kontrola kvality městské dopravy díky plné integraci do systému Pražské integrované dopravy. 
 • Podporujeme vznik několika uzlů hromadné dopravy v místech, kde to z hlediska pohybu obyvatel dává smysl. V centru chceme místo obřího autobusáku domy.

Modernizace železnice do Prahy

 • Uděláme všechno pro to, aby slibně rozjetý projekt pokračoval. Budeme jednat o prodloužení modernizované dráhy do Švermova a do Dubí.
 • Budeme prosazovat vybudování stezky pro chodce a cyklisty podél nově stavěné trati. Drážní stezka zlepší dostupnost Sletiště a umožní propojení města od Kročehlav až na Ostrovec.

Město pro pěší i cyklisty

 • Opravíme katastrofální stav chodníků.
 • Zlepšíme podmínky pro cyklisty doplněním cyklostojanů, úschoven kol a úpravou cyklistických tras. Zachováme možnost využívat ve městě sdílená kola.

Nové parky a více zeleně

 • Budeme pokračovat v obnově Bukovky s cílem vybudovat zde nový rybník a park napojený na centrum města.
 • Budeme usilovat o získání lesa Zabitý a jeho přeměnu v lesopark.
 • Na haldě Ronna vytvoříme novou rekreační zónu s jedním z nejhezčích výhledů na Kladno.
 • Obnovíme staré městské sady ve Švermově (Líšnice) a v Kročehlavech (třešňovka u krematoria).
 • Budeme podporovat výsadbu stromů a lepší péči o zeleň.

Pravidla pro rozvoj soukromé bytové výstavby

 • Chceme, aby se stavitelé a developeři odpovídajícím způsobem podíleli na výstavbě infrastruktury města. Budeme prosazovat, aby město v rámci pravidel spolupráce s developery mělo možnost získat část bytů do svého bytového fondu.
 • Pro nové stavby na území města vytvoříme jednotná pravidla pro hospodaření s dešťovou vodou a požadavky na vegetaci, budeme vyjednávat o přípravě na rozmach elektromobilů i zelených zdrojů energie tak, aby byly pro Kladeňáky dostupné.

Lepší péče o městské byty

 • Podpoříme dostupné bydlení pro mladé rodiny. Část městských bytů vyčleníme jako startovací byty pro mladé páry s dětmi
 • Postaráme se o spravedlivé přidělování městských bytů a výrazné zjednodušení procesu pro žadatele.
 • Nebudeme rozprodávat městské pozemky vhodné k bytové výstavbě.

Moderní a atraktivní školy pro všechny

 • Budeme spolupracovat s učiteli a podporovat je ve vlastním rozvoji.
 • Chceme město, které je pro školy nejen zřizovatelem, ale také partnerem a oporou. Rozšíříme nabídku aktivit a seminářů pro pedagogické pracovníky i pro žáky.
 • Podpoříme vznik tříd s důrazem na vnitřní motivaci dítěte (např. Montessori či waldorfská pedagogika).

Kam dál?

Prosperující město

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Živé a inspirující město

Vytvoříme podmínky pro rozkvět kultury, sportu a volnočasových aktivit. Budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují a nastavíme jasná a spravedlivá pravidla podpory.

Bezpečné a čisté město

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Město vstřícné a otevřené

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.

[/tdc_zone]