Proměníme Kladno v město, kde je radost žít

V 10 bodech

  1. Zlepšíme parkování na sídlištích vybudováním nových patrových parkovišť.
  2. Podpoříme dostupné bydlení pro mladé rodiny a budeme prosazovat rozšíření městského bytového fondu.
  3. Uděláme z Kladna bezpečnější město. Prosazujeme zákaz hazardu a kvalitnější síť sociálních služeb.
  4. Vybudujeme stezku pro chodce a cyklisty podél nové železnice.
  5.  Zřídíme nová sportoviště mimo areál Sletiště. Podporujeme vznik nové víceúčelové haly pro míčové sporty.
  6. Vytvoříme nová místa, kam bude radost chodit. Prosazujeme zřízení krajinných parků a lesoparků (Bukovka, Růžové pole, les Zabitý, Ronnovka).
  7. Zkvalitníme služby městské hromadné dopravy a zlepšíme systém linek.
  8. Zajistíme čistější ulice a lepší nakládání s odpady.
  9. Prosazujeme transparentní, zodpovědné a strategické řízení městských financí.
  10. A zajistíme řadu méně viditelných věcí, které zpříjemní každodenní život: přehledný kalendář všech kulturních, volnočasových a sportovních akcí v mobilu, bezpečné přechody, lepší chodníky, standardy péče o zeleň, zastíněná dětská hřiště s pestřejší skladbou prolézaček, více stojanů pro kola atd.

Pro ty, kdo chtějí větší detail

Prosperující město

Dáme rozvoji Kladna jasný směr, aby naplno využilo svoje možnosti a bylo příjemným místem k životu. Chceme Kladno s fungující dopravou, dostatkem parkovacích míst i zeleně, kvalitní bytovou výstavbou a dobrými školami.

Živé a inspirující město

Vytvoříme podmínky pro rozkvět kultury, sportu a volnočasových aktivit. Budeme prosazovat koordinaci všech aktérů, kteří se v oblasti kultury a sportu ve městě pohybují a nastavíme jasná a spravedlivá pravidla podpory.

Bezpečné a čisté město

Chceme bezpečné a čisté město. Město, kde lidé rádi tráví čas. Chceme, aby místo heren a kasin byly ve městě solidní služby. Budeme podporovat posílení městské policie, vedle toho se ale zaměříme i na prevenci a systematickou práci s lidmi na okraji společnosti.

Město vstřícné a otevřené

Radnice má přistupovat ke všem stejně. O svých rozhodnutích má transparentně informovat a řídit se skutečnými potřebami, nikoli tím, kdo nejvíc křičí nebo se s vedením nejvíc kamarádí.