Přípravy na modernizaci trati Kladno–Praha. Jaký je aktuální vývoj?

-

Modernizace železnice do Prahy bude pro Kladno stavbou desetiletí. Byť mnozí stále nevěří, že se někdy kopne do země (a vzhledem k tomu, jak dlouho se o projektu mluví, se nelze divit), potřebné administrativní kroky už běží a s realizací úseku na území Kladna se patrně začne už za rok. Kladno musí aktivně pracovat na tom, aby stavba dopadla dobře. A hlavně zajistit navazující investice.

Základem všeho je dobrá komunikace. Díky ní se mi v minulých letech podařilo docílit několika klíčových změn. Za tu nejpodstatnější považujeme zbudování kompletně bezbariérového podchodu mezi zimním stadionem a Sletištěm, který je nezbytný pro průchodnost celého území. Na základě dohody jej Správa železnic zrealizuje na vlastní náklady.

Další podjezd, s nímž projekt původně nepočítal, vznikne na “věčných šraňkách” pod Kožovou horou. Tentokrát jde o stavbu důležitou pro plynulost silniční dopravy.

Správa železnic také po řadě debat přistoupila na změny v architektonickém pojetí zejména stanice Kladno-město i dalších doprovodných staveb a ukončila spolupráci s architektem Patrikem Kotasem na tomto projektu.

Stavba by také mohla výrazně ovlivnit průjezdnost Kladna pro cyklisty. Město připravilo společně s projektantem dráhy tzv. Kladenskou drážní cestu, stezku pro kola, chodce nebo in-line. Tato cesta má jednak propojit kvalitně Sletiště se zbylými částmi města přímo podél dráhy a pak pokračovat podél železnice až do Prahy. Intenzivní spolupráce s obcemi, krajem i investorem železnice je v tomto projektu naprosto klíčová.

Dlouho diskutovaná stavba modernizace železnice dnes získává postupně potřebná povolení. Na Kladně se začně stavět v roce 2022, kdy proběhnou přípravné práce. Cestujících se stavba dotkne o rok později díky výlukám. Pro Kladeňáky klíčové a očekávané propojení Jeneček – letiště je aktuálně ve fázi zpracování záměru.

Úsek Kladno – Praha-Ruzyně má vydané územní rozhodnutí, přestože obec Jeneč se projektu usilovně brání. Stavbu na území Kladna by to ale zdržet nemělo. A jasněji začíná být také o úseku na území Prahy. Zastupitelstvo Hlavního města Prahy, stejně jako zastupitelstvo městské části Praha 6 schválily na podzim 2020 tzv. jižní variantu tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem. Tento úsek nyní sbírá podklady pro žádost o územní rozhodnutí. 

Železnice v minulosti předznamenala výrazný rozvoj Kladna. Pokud modernizace trati proběhne dobře, nastartuje jej i nyní.

Mapu k projektu najdete zde : http://bit.ly/kladnopraha

Přečtěte si také