Před Kladnem stojí velké úkoly. Prosazujeme jejich systematická a zodpovědná řešení

-

K prosperitě potřebuje Kladno zodpovědná, konstruktivní a systematická řešení. Přesně taková chceme jako Piráti a STAN společně prosazovat, jakkoli to vlivem dlouhodobé nečinnosti města v řadě oblastí a množství nerozumných investic nebude lehké. Jaké úkoly tedy před Kladnem stojí?

Dobudování klíčové infrastruktury

V roce 2025 se kvůli nevyhovující statice zavře Sítenský most. Čistírna odpadních vod je na hranici kapacit, což brzdí budoucí výstavbu. V areálu Poldi je třeba vybudovat silniční síť a napojit jej na základní infrastrukturu. Výrazné investice vyžaduje vodárenská infrastruktura, na některých místech začíná být neúnosná situace kolem parkování. Město čeká klíčové rozhodnutí ke zdroji tepla. Tak bychom mohli ve výčtu investic, které nesnesou dlouhého odkladu, pokračovat. Vše navíc komplikuje skutečnost, že ani na životně důležité projekty bude stále zadluženější Kladno těžko shánět peníze.

Změna odpadového hospodaření

Legislativa přijatá začátkem roku 2021 zásadně mění podmínky v hospodaření s odpadem. Za skládkování tuny odpadu zaplatí Kladno už v roce 2030 více než trojnásobek toho, co dnes. Aby vůbec bylo schopné likvidaci odpadů zaplatit, musí začít jednat už teď. Řešení spočívá mimo jiné v efektivnějším sběru tříděného odpadu a zavedení motivačních nástrojů, které pomohou omezit produkci odpadů.

Digitalizace a zprůhlednění úřadu

Úřad, s nímž většinu věcí vyřešíte online. Transparentní řízení města, efektivní procesy, automatizace části agend a s ní související úspory. Pouze dobře organizované město může uspokojivě plnit požadavky občanů. Digitalizace a dobrá práce s daty je ve 21. století nezbytným základem prosperity. Města jako Děčín, Nové Město na Moravě nebo některé části Prahy jdou dobrým příkladem.

Odolnost vůči suchu a dopadům klimatických změn

Kladno má obrovskou výhodu díky pásu lesů, které ho obklopují. Na druhou stranu se odjakživa potýká s nedostatkem vody, což bude čím dál větší handicap. Klíčové cíle? Kvalitní údržba zeleně, průběžná obnova výsadeb, zeleň jako běžná součást veřejného prostoru. Ani kapka dešťové vody nazmar, ať už na městských budovách, anebo z komunikací a parkovišť. Tato oblast je navíc štědře podporována různými dotačními programy.

Město, kde lidé žijí. A rádi

Velká část talentovaných a kvalifikovaných lidí dnes na Kladně nemá pracovní uplatnění, a tak buď dojíždějí, nebo se stěhují. Ani jedno není pro život města dobré. Aby Kladno Kladeňáci neopouštěli a byli na něj hrdí, potřebujeme výrazně zapracovat na sociálním soužití, na dostupném vzdělání a na dostupném bydlení. Pak bude Kladno skutečně dobrým místem pro život.

Přečtěte si také